நீ சூடும், ரோஜா, உன்னை விட……

nee choodum, roja,     unnai vida!.. alakil kuraivuthaan!…     athanaal thaan, ennavo!…     un!… koonthalin pinnaal olinthukkolkiratho?….     Sasi Mano
nee choodum, roja, unnai vida……
நீ சூடும், ரோஜா,

 

  உன்னை விட!.. அழகில் குறைவுதான்!...

 

 

அதனால் தான், என்னவோ!...

 

 உன்!... கூந்தலின் பின்னால் ஒளிந்துக்கொள்கிறதோ?....

 

 

Sasi Mano

Popular Post

Tips