ரசிக்கிறேன்….!!

unnudan paechividdu   udanae maranthuvidukinraen. aanaal,   unnudan koapam kollum naerankalil   naal muluvathum unnaiyae   nenaiththukkondu irukkiraen.   athanaalthaan ennavo un   koapankalai mika rachikkiraen….!!!     Mrm Rifath
rachikkiraen….!!
உன்னுடன் பேசிவிட்டு

  உடனே மறந்துவிடுகின்றேன். ஆனால்,

  உன்னுடன் கோபம் கொள்ளும் நேரங்களில்

  நாள் முழுவதும் உன்னையே

 

நினைத்துக்கொண்டு இருக்கிறேன்.

  அதனால்தான் என்னவோ உன்

  கோபங்களை மிக ரசிக்கிறேன்....!!!

 

 

Mrm Rifath

Popular Post

Tips