அமெரிக்க அதிபர்கள்…

vaachikdanel pepravari 17 anru amarikka athiparkalin meluku poammaikal kaadchikku vaikkappaddu irunthana. ithan mathippu 2 milliyan amarikka dolarkal……
amerikka athiparkal…
வாசிக்டனில் பெப்ரவரி 17 அன்று அமரிக்க அதிபர்களின் மெழுகு பொம்மைகள் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டு இருந்தன. இதன் மதிப்பு 2 மில்லியன் அமரிக்க டொலர்கள்......


Popular Post

Tips