என்ன கொடுமை இது .?

arukil irunthum paecha mudiyavillai . .   urimai irunthum kaedka mudiyavillai . .   enna kodumai ithu .? …………. ……………… ………………….. ……… …………. ……………….. …………. …………………. ………………………   oru maanavan – . pareedchai haalil ( Exam Hall) irunthu
enna kodumai ithu .?

அருகில் இருந்தும்
பேச முடியவில்லை . .

 

உரிமை இருந்தும்
கேட்க முடியவில்லை . .

 

என்ன கொடுமை இது .?


.............
..................
.......................


.........
.............
....................


.............
......................
...........................

 

ஒரு மாணவன் – .
பரீட்சை ஹாலில் ( Exam Hall) இருந்து

Popular Post

Tips