நினைவு

enakkul thoonkukinrathu un nenaivu en thookkaththai keduththu viddu…….. unakkaaka jananeththaen
nenaivu

எனக்குள் தூங்குகின்றது


உன் நினைவு


என் தூக்கத்தை


கெடுத்து விட்டு........

உனக்காக ஜனனித்தேன்

Popular Post

Tips