உள்ளம் அமைதிபெற 10 கொள்கைகள்!

1. uthavi kaedkappadaamal marravarkalin vishayankalil thalaiyidaatheerkal     2. manneyunkal; maranthu vidunkal!     3. ankeekaaraththirkaaka alaiyaatheer!     4. poaraamai kollaatheer!     5. choolalukkuth thakunthu unkalai maarrik kollunkal!     6. unkalaal kunamaakka mudiyaathathaich poaruththuk kollunkal!     7. chakthikku meeriya cheyalaich cheyyaatheer!     8. olunkaaka thiyaanam cheyvathaip palakkamaakkunkal     9. … Continue reading "ullam amaithipera 10 kolkaikal!"
1. உதவி கேட்கப்படாமல் மற்றவர்களின் விஷயங்களில் தலையிடாதீர்கள்

 

  2. மன்னியுங்கள்; மறந்து விடுங்கள்!

 

  3. அங்கீகாரத்திற்காக அலையாதீர்!

 

  4. பொறாமை கொள்ளாதீர்!

 

  5. சூழலுக்குத் தகுந்து உங்களை மாற்றிக் கொள்ளுங்கள்!

 

 

6. உங்களால் குணமாக்க முடியாததைச் பொறுத்துக் கொள்ளுங்கள்!

 

  7. சக்திக்கு மீறிய செயலைச் செய்யாதீர்!

 

  8. ஒழுங்காக தியானம் செய்வதைப் பழக்கமாக்குங்கள்

 

  9. உள்ளத்தை வெற்றிடமாக ஒருபோதும் விடாதீர்கள்!

 

  10. தள்ளிப்போடாதே; எதற்கும் வருந்தாதே!

 

  

1

Popular Post

Tips