காதல்

kankalil thenpadda anaiththum ithayaththil idam pidippathillai… ithayaththil idam pidiththa anaiththum kankalil the‌npaduvathillai… un kathalai poala…
Kadhal

கண்களில் தென்பட்ட அனைத்தும்


இதயத்தில் இடம் பிடிப்பதில்லை...


இதயத்தில் இடம் பிடித்த அனைத்தும்


கண்களில் தெ‌ன்படுவதில்லை...


உன் காதலை போல...

Popular Post

Tips