பிரிகின்றது பாதியிலே……………

vaethanai neraintha payanaththilae, vaalkkai chaaykirathu chaalaiyilae, jodi chaerntha paravaikal vaadip pirikinrathu paathiyilae,     moodikkaanum ka‌na‌vinelae moochchu muddip poakinra‌thu moodi vaiththa‌ kaatha‌l thaan mullaay va‌nthu va‌thaikkinra‌thu.     choatha‌naiya‌rru anaathaiyaana‌ choatha‌naiyillaap paalaiva‌na‌maay vaetha‌naika‌l kondu vaalkinra‌thu choaka‌m kondu oru jeva‌n……… ithaya priyan
pirikinrathu paathiyilae……………

வேதனை நிறைந்த பயணத்திலே,
வாழ்க்கை சாய்கிறது சாலையிலே,
ஜோடி சேர்ந்த பறவைகள்
வாடிப் பிரிகின்றது பாதியிலே,

 

 

மூடிக்காணும் க‌ன‌வினிலே
மூச்சு முட்டிப் போகின்ற‌து
மூடி வைத்த‌ காத‌ல் தான்
முள்ளாய் வ‌ந்து வ‌தைக்கின்ற‌து.

 

 

சோத‌னைய‌ற்று அநாதையான‌
சோத‌னையில்லாப் பாலைவ‌ன‌மாய்
வேத‌னைக‌ள் கொண்டு வாழ்கின்ற‌து
சோக‌ம் கொண்டு ஒரு ஜீவ‌ன்.........

இதய ப்ரியன்

Popular Post

Tips