லொள்..லொள்…

irandu naaykal mikath theeviramaaka vivaathiththuk kondirunthana.. naay 1: lol..lol..   naay 2 : lol..lol..   naay 1: lol..lol..   naay 2 : lol..lol..   naay 1: lol..lol..   naay 2 : val..val..val..   naay 1: iru.. ippoa ethukku paechchai maaththarae..?
lol..lol…

இரண்டு நாய்கள் மிகத் தீவிரமாக விவாதித்துக் கொன்டிருந்தன..


நாய் 1: லொள்..லொள்..

 

நாய் 2 : லொள்..லொள்..

 

நாய் 1: லொள்..லொள்..

 

நாய் 2 : லொள்..லொள்..

 

நாய் 1: லொள்..லொள்..

 

நாய் 2 : வள்..வள்..வள்..

 

நாய் 1: இரு.. இப்போ எதுக்கு பேச்சை மாத்தறே..?

Popular Post

Tips