நட்பும் காதலும்

ithayaththil idam koduppavarkal   Kadhalarkal   ithayaththaiyae idamaaka koduppavarkal   nanparkal.   aakaiyaal nanparkalaaka iruppoam
nadpum Kadhalum

இதயத்தில் இடம் கொடுப்பவர்கள்

 

காதலர்கள்

 

இதயத்தையே இடமாக கொடுப்பவர்கள்

 

நண்பர்கள்.

 

ஆகையால் நண்பர்களாக இருப்போம்

Popular Post

Tips