முட்டாள் !

kumaasthaa : poadaa, nee muddaal ! daippisd: poadaa, nee thaan muddaal ! kumaasthaa : poadaa, nee muddaal ! daippisd: poadaa, nee thaan muddaal     maenaejar: enna ankae koochchal? naan oruththan inkae iruppathu unkalukku theriyalaiyaa ?
muddaal !

குமாஸ்தா : போடா, நீ முட்டாள் !
டைப்பிஸ்ட்: போடா, நீ தான் முட்டாள் !


குமாஸ்தா : போடா, நீ முட்டாள் !
டைப்பிஸ்ட்: போடா, நீ தான் முட்டாள்

 

 

மேனேஜர்: என்ன அங்கே கூச்சல்? நான் ஒருத்தன் இங்கே இருப்பது
உங்களுக்கு தெரியலையா ?

Popular Post

Tips