மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English
>> ���������������������������������������
உதவி செய்!
ஏழையின் சிரிப்பில் இறைவனைக் காண். ....
சரித்திரம் இல்லை.
உழைக்காதவனுக்கு இந்த உலகம் சொந்தமானதாக சரித்திரம் இல்லை. ....
நட்பு..
ஊசி நுழைய முடியாத இடத்தில காற்று நுழையும், காதல் நுழைய முடியாத இடத்திலும் நட்பு நுழையும் !!!! ....
அன்னையின் அன்பு
வாழ்க்கையின் பிற்பகுதியில் உங்களுக்குப்பிடித்தமான அன்பான நண்பர்களை நீங்கள் அடையலாம். ....
கவனமாய் இருங்கள்
எண்ணத்தில் கவனமாய் இருங்கள், ஏனெனில் எண்ணங்கள்தான் சொற்களாகின்றன. ....
பெண் புத்தி..
பெண் புத்தி, பின் புத்தி என்று யாராவது சொன்னால்....
பொன்மொழிகள்
உண்மையான நட்பு ஆரோக்கியம் போன்றது.அதனை இழக்கும் வரை அதன் மதிப்பை நாம் உணர்வதில்லை. ....
பொன்மொழிகள்
காதலைப் பற்றி நன்றாகத் தெரிந்தவர்கள் காதலிக்க மாட்டார்கள்.....
வெற்றி பெற
வாழ்க்கையில் நீங்கள் வெற்றி பெற மூன்று வழிகள் ....
பொன்மொழிகள்
உங்கள் அம்மாவிடம் சொல்லிப் பெருமைப்பட முடியாத எந்த ஒரு செயலையும் செய்யாதீர்கள். ....
பெண்கள் படித்தாலும் ...
என்னதான் பெண்கள் படித்தாலும் அவர்கள் உலகம் சிறியது. உருக்கம், கனிவு, பரிவு, பாசம், ஆசை,இப்படி ஆண்கள் பாடும்........
முழுமை பெற
வாழ வேண்டிய முறையையும், ஆற்ற வேண்டிய செயல்களையும் ஒழுங்காகத் தொகுத்துக் கொள்ள வேண்டும். ....
Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]