மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English
>> அன்புடன் ஒரு கடிதம்
அன்புள்ள அம்மாவுக்கு...
அப்பா அடிக்கடி சொல்வாரே, நம்மூரில் வாழ்ந்து உயர்ந்தவன் தான் அசலூரில் நம்மை மட்டம் தட்டுவானென்று, அப்படித் தான் நடக்கிறது. உடன....
டிங் டொங் குருஜிக்கு ஜெய்......
குருஜி அவர்களின் துணையால் நான் மிக்க நலம்... அதேபோல உங்களையும் ஆண்டவன் வீடியோக்களில் பிடிபடாமல் இருக்க பிரார்த்திக்கின்றேன்....
Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]