மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

yaalin oorkal....

yaalin oorkal....

mudivilaathurai chunnaakaththaan vali


munthith thaavadik kokkuvin meethu

 

vanthadaiyavoo pen kodikaamaththaal

 

achaiththu aanaikkoaddai veli kaddudai viddaal

 

uduvilaan varap pannaalaiyaan mika uruththanan

 

kadampurra mallaakaththil thadaividaathanai enru 

 

palaali kanchaaravanthanal oar ilavaalaiyae ...........

 

nanpur oruvarin mukappuththakaththil irunthathu
0

மேலும் கருத்துக்களம்

Tags : யாழின், ஊர்கள், யாழின் ஊர்கள்...., yaalin oorkal....

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]