மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

marravar karuththukkal theerppukkal alla....

marravar karuththukkal theerppukkal alla....

perumpaalaana manetharkal ethanudaiya mathippaiyum aduththavarkaludaiya karuththukalai vaiththae edai poadukiraarkal. palarum oru chaathaarana vishayaththai ohoa enru pukalnthaal athu unnathamaakath therikirathu. oru uyarntha vishayaththaiyum palarum parikachiththaal athu chellaak kaachaaki vidukirathu. aanaal unmaiyaana mathippai perumpaalaanoorin karuththukalai vaiththu edai poaduvathu sareyanathaaka irukkaathu. aenenraal elloarum aalamaaka arinthae onraip parrik karuththu kolla vaendum enpathu kaddaayamillai.

 

perumpaalaana manetharkal thankal arivirkaerpavae karuththu kolkiraarkalae oliya unmaiyaana thanmaiyin adippadaiyil alla. avaravar mananelai, arivu, anupavam, viruppu veruppukalai oddiyae vimarichanankal elukinrana. chilar antha chiramaththaik kooda maerkolvathillai. avarkal mathippavarkal enna cholkiraarkaloa athuvae avarkaludaiya karuththaakiyum vidukinrathu.

 

noormaa jen paekkar enra ilampen maadalaakum kanavudan oru maadalin kampenekkuch chenru vaayppu kaeddaar. ankae avalai "neeyaa, maadalaa?" enru parikachiththaarkal. "aethaavathu kumaasthaa vaelaikkuch chel. illaa viddaal thirumanam cheythu kondu veeddaik kavane" enru arivuraiyum cheythu anuppinaarkal. avarkal karuththaith theerppaaka eduththuk kondu than kanavai kalaiththu viddirunthaal haalivud ulakaththirku "marlin manro" enra arputhak kathaanaayaki kidaiththirukka maaddaar. inrum paechappadum chirappai ilanthiruppaar.

 

thamilnaaddil anthak kaalaththil sreethar oru mikap periya iyakkunar. appadippaddavaridam thiraippadaththil nadikka vaayppu kaeddu oru thamilppen chenraar. sreethar "intha mukam kaamiraavukkup poaruththamalla" enru cholli anuppi viddaar. anthap pen thaan henthith thiraiyulakil kanavuk kanneyaaka pala aandukal koaloachchiya hamaa maaline. "ivvalavu periya iyakkunar cholli viddaarae. unmaiyil enakku thiraiyulaka mukam illai" enru thirumpi irunthaal hamaa maaline adaiyaalam kaanappadaamalaeyae poayiruppaar.

 

mikavum mantha puththikkaaran. arivu koormai poathaathu" enru aachiriyarkalaal karuthappadda oru ilaijar athai aerruk kondu than thiramaikalil nampikkai ilanthu pinvaanki irunthaal irupathaam noorraandin inaiyarra vijjaneyaaka ulakam karuthum aalpard ainsdeenai ulakam ilanthirukkum.

 

vimaana iyanthiraviyal padikka vinnappiththu pannerandu paer daeraadoonel naermukath thaervukkuch chenraarkal. anthap pannerandu paerkalil oruvar maddum thakuthiyillai enru neekkappaddaar. avar thaan daakdar apthul kalaam. vimaana iyanthiraviyalukkuth thakuthiyillai enru neekkappaddavar pinnaalil inthiya vinveli aaraaychchith thuraiyil iyakkunar pathavi vakuththu pala chaathanaikal purinthathu vinthaiyallavaa?

 

pallikkooda koodaippanthaaddak kuluvil vilaiyaadath thakuthiyillaathavar anru maruthalikkappadda oruvar pinnaalil ulakap pukalperra koodaip panthaadda veeraraakap pukalperraar. avar thaan maikkael jordaan. pallikkooda alavilaeyae avar choarnthu aaduvathai viddirunthaal vaalntha chuvadu theriyaamal avar poayiruppaar.

 

"oru melukuvarththiyaik koluththak koodath thiraaneyarraval" enru kaevalamaaka oru kanneyaasthireeyaip paarththu periya mathakuru chonnaar. than iyakkaththirkaaka loreddo kannemadaththaith thurakka anumathi kaedda poathu thaan intha vaarththaikalai avar kaedka vaendi vanthathu. itharkuk koodath thiraaneyillaatha nee oru iyakkaththaiyaa valinadaththap poakiraay enkira reethiyil paechappadda kanneyaasthiree vaeru yaarum alla kalkaththaa veethikalil perum chaevai purintha, noopal parichu perra annai therachaa thaan.

 

oru cheythiththaalil "kaarddoonesdaa"kath than vaelaiyai aarampiththa ilaijarukku vaelai chila naadkalilaeyae poay viddathu. anthap paththirikkaiyin aachiriyar chonna kaaranam "unakkuk karpanaith thiramaiyae illai" antha ilaijar yaar theriyumaa? kaarddoon ulakin maethai vaald disne. avar uruvaakkiya disnelaend enra paravacha ulakam pala naadukalil inrum karpanaith thiranen chikaramaakak karuthappadukirathu.

 

ippadi uthaaranankalaal noorrukkanakkaana pakkankalai aathaaraththodu nerappa mudiyum enraalum cheythi ithu thaan - marravarkaludaiya mochamaana karuththukkalai theerppukalaaka eduththuk kollaatheerkal. manam choarnthu vidaatheerkal. unkalukkul irukkum urchaakath theeyai anainthu vida anumathikkaatheerkal. appadi anaiya vidum poathu thaan avarkal karuththu theerppaakirathu. ethil unkalukku alavida mudiyaatha aarvam irukkiratho, atharkaaka ulaikkavum neenkal thayaaro athil neenkal thaakkuppidiththaal poathum, nechchayamaaka verriyadaiveerkal

0

மேலும் சிறப்புக் கட்டுரைகள்

Tags : மற்றவர், கருத்துக்கள், தீர்ப்புக்கள், அல்ல, மற்றவர் கருத்துக்கள் தீர்ப்புக்கள் அல்ல...., marravar karuththukkal theerppukkal alla....

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]