மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


நீ நல்லவன்.......

nee nallavan....... nee nallavan enpathai kaadda yaar meetho kurram chumaththuvathu neyaayamarra cheyal.

நீ நல்லவன்.......
நீ நல்லவன் என்பதை காட்ட யார் மீதோ குற்றம் சுமத்துவது நியாயமற்ற செயல். இன்றில்லை என்றோ ஒருநாள் உன் உண்மை முகம் வெளிவந்து விடும். முதலில் உன் மனசாட்சிக்கு நல்வனாக வாழ கற்றுகொள். பின் சமுதாயத்துக்கு நல்லவனாக வாழ்
Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

மேலும் வாழ்க்கை

Tags : நீ, நல்லவன், நீ நல்லவன்......., nee nallavan.......

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]