மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


இடம் மாற்றிக் கொண்டோம்.

idam maarrik kondom. ennedaththil ethaiyum nee
இடம் மாற்றிக் கொண்டோம்.
என்னிடத்தில் எதையும் நீ கேட்கவில்லை... உனக்கென்று எதுவும் நான் கொடுக்கவும் இல்லை... ஆனால்................. நட்பை மட்டும் நம் இதயங்களில் இடம் மாற்றிக் கொண்டோம்.
Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

மேலும் நட்பு

Tags : இடம், மாற்றிக், கொண்டோம், இடம் மாற்றிக் கொண்டோம்., idam maarrik kondom.


Follow saalaram14 on Twitter
Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]