மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

இடம் மாற்றிக் கொண்டோம்.

idam maarrik kondom. ennedaththil ethaiyum nee

இடம் மாற்றிக் கொண்டோம்.
0என்னிடத்தில் எதையும் நீ கேட்கவில்லை... உனக்கென்று எதுவும் நான் கொடுக்கவும் இல்லை... ஆனால்................. நட்பை மட்டும் நம் இதயங்களில் இடம் மாற்றிக் கொண்டோம்.

மேலும் நட்பு

Tags : இடம், மாற்றிக், கொண்டோம், இடம் மாற்றிக் கொண்டோம்., idam maarrik kondom.

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]