மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


நட்பின் நினைவுகளின் ஊடு

nadpin nenaivukalin oodu uravum nerantharamalla

நட்பின் நினைவுகளின் ஊடு

உறவும் நிரந்தரமல்ல ....
பிரிவும் நிரந்தரமல்ல....

நாம் நட்பாக பழகிய
இந்த இனிய நினைவுகள்
மட்டுமே நிரந்தரம் !

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

மேலும் நட்பு

Tags : நட்பின், நினைவுகளின், ஊடு, நட்பின் நினைவுகளின் ஊடு, nadpin nenaivukalin oodu

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]