மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


ஆட்டோகிராப்

aaddokiraap aayiram puththakankal

ஆட்டோகிராப்

ஆயிரம் புத்தகங்கள்
கையிலிருந்தும்..


கல்லுரி இறுதிநாளில்
நண்பனிடம் வாங்கிய
ஆட்டோகிராப் கையேடில்
ஒளித்திருக்கும்- என்


நண்பர்களின் பாசத்தையும்
கால்லுரி நாட்களையுமே
தினம் அதிகம் புரட்டி பார்கிறேன்....

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

மேலும் நட்பு

Tags : ஆட்டோகிராப், ஆட்டோகிராப், aaddokiraap

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]