மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

உணர்ந்தேன் நட்பை!

unarnthaen nadpai! nee ennedam

உணர்ந்தேன் நட்பை!
0நீ என்னிடம் பேசியதை விட எனக்காகப் பேசியதில்தான் உணர்ந்தேன் நமக்கான நட்பை!!!

மேலும் நட்பு

Tags : உணர்ந்தேன், நட்பை, உணர்ந்தேன் நட்பை!, unarnthaen nadpai!

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]