மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


உணர்ந்தேன் நட்பை!

unarnthaen nadpai! nee ennedam

உணர்ந்தேன் நட்பை!
நீ என்னிடம் பேசியதை விட எனக்காகப் பேசியதில்தான் உணர்ந்தேன் நமக்கான நட்பை!!!
Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

மேலும் நட்பு

Tags : உணர்ந்தேன், நட்பை, உணர்ந்தேன் நட்பை!, unarnthaen nadpai!

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]