மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


அன்பு

anpu enneladankaa

அன்பு

எண்ணிலடங்கா


பெயருண்டு


உயிருண்டு


உருவமில்லை

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016


உணர்வுகளுண்டு


உடலில்லை


மேலும் ஏனையவை

Tags : அன்பு, அன்பு, anpu

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]