மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


வாழ்க்கை

vaalkkai intha ulakam unakku

வாழ்க்கை

இந்த உலகம் உனக்கு


சிறையல்ல நீதான்


கைதியாய் வாழ்கிறாய்.

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

மேலும் வாழ்க்கை

Tags : வாழ்க்கை, வாழ்க்கை, vaalkkai

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]