மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


உலகம்

ulakam intha ulakam poonthoddamalla
உலகம்

இந்த உலகம் பூந்தோட்டமல்ல


நீ வளர தண்ணிர் ஊற்ற


இந்த உலகம் பெருங்காடு

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016


நீயாத்தான் வளரவேண்டும்


மேலும் வாழ்க்கை

Tags : உலகம், உலகம், ulakam


Follow saalaram14 on Twitter
Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]

Let jQuery AJAX Change This Text