மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

உலகம்

ulakam intha ulakam poonthoddamalla

உலகம்
2

இந்த உலகம் பூந்தோட்டமல்ல


நீ வளர தண்ணிர் ஊற்ற


இந்த உலகம் பெருங்காடு


நீயாத்தான் வளரவேண்டும்


மேலும் வாழ்க்கை

Tags : உலகம், உலகம், ulakam

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]