மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


கண்ணீர்

kanneer yaarukkaakavum kanneervidu
கண்ணீர்

யாருக்காகவும் கண்ணீர்விடு


யாரும் துடைக்க வருவார்கள்


என்பதற்காய் கண்ணீர் விடாதே.

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

மேலும் வாழ்க்கை

Tags : கண்ணீர், கண்ணீர், kanneer


Follow saalaram14 on Twitter
Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]

Let jQuery AJAX Change This Text