மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


நீ நிமிர்

nee nemir tholvikal
நீ நிமிர்

தோல்விகள்


என்பது உன்னை தூங்க


வைக்க பாடும் தாலாட்டு அல்ல


நீ நிமிர்ந்து நிற்பதற்கான

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016


தேசிய கீதம்


மேலும் வாழ்க்கை

Tags : நீ, நிமிர், நீ நிமிர், nee nemir


Follow saalaram14 on Twitter
Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]