மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


எதுவும் வேண்டாம்

ethuvum vaendaam alaku irunthaal varuvaen enrathu

எதுவும் வேண்டாம்

அழகு இருந்தால் வருவேன் என்றது
காதல்..............................


பணம் இருந்தால் வருவேன் என்றது
சொந்தம்.......................


எதுவும் வேண்டாம் நா‌ன் இருக்கிறேன் என்றது
நட்பு.............................

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

மேலும் நட்பு

Tags : எதுவும், வேண்டாம், எதுவும் வேண்டாம், ethuvum vaendaam

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]