மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

காத்திருப்பது

kaaththiruppathu kaaththiruppathu kankal maddum alla

காத்திருப்பது
1

காத்திருப்பது கண்கள் மட்டும் அல்ல
இதயமும்தான்...


கண்கள் உன் முகத்தை தேடி
இதயம் உன் அன்பை தேடி...


மேலும் காதல்

Tags : காத்திருப்பது, காத்திருப்பது, kaaththiruppathu

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]