மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


காத்திருப்பது

kaaththiruppathu kaaththiruppathu kankal maddum alla

காத்திருப்பது

காத்திருப்பது கண்கள் மட்டும் அல்ல
இதயமும்தான்...


கண்கள் உன் முகத்தை தேடி
இதயம் உன் அன்பை தேடி...

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

மேலும் காதல்

Tags : காத்திருப்பது, காத்திருப்பது, kaaththiruppathu

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]