மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


காதல்

Kadhal kankalil thenpadda anaiththum

காதல்

கண்களில் தென்பட்ட அனைத்தும்


இதயத்தில் இடம் பிடிப்பதில்லை...


இதயத்தில் இடம் பிடித்த அனைத்தும்


கண்களில் தெ‌ன்படுவதில்லை...

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016


உன் காதலை போல...


மேலும் காதல்

Tags : காதல், காதல், Kadhal

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]