மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

நினைவு

nenaivu kaala kanakkaal tholaintha

நினைவு
2

"கால கணக்கால் தொலைந்த


பழைய நினைவுகளை


பக்குவமாய் நினைவு படுத்துகிறது


உன் புகைப்படம்"


மேலும் நட்பு

Tags : நினைவு, நினைவு, nenaivu

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]