மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

செந்தமிழே . . .

chenthamilae . . . kannen paarvai

செந்தமிழே . . .
5

மலரின் நறுமணம்


குயிலின் இசை


மயிலின் நாட்டியம்


இதழின் மென்மை


கண்ணின் பார்வை


இதயத்தின் லப் டப் ஓசை


தேனின் சுவை


என் தாய் தமிழ்


இனிமையாய் அமைந்த செந்தமிழே நீ வாழ்க


இன்றல்ல என்றும்.


மேலும் தமிழ்

Tags : செந்தமிழே, , செந்தமிழே . . . , chenthamilae . . .

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]