மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


வெற்றி

verri thaeneekkal oayvinri ulaiththaal

வெற்றி

தேனீக்கள் ஓய்வின்றி உழைத்தால்


தித்திக்கும் தேன் நிச்சயம்


உழவர்கள் ஓய்வின்றி உழைத்தால்


உயிர்வாழ உணவு நிச்சயம்


தோல்விகளையும் துன்பங்களையும்

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016


கஷ்டங்களையும் நஷ்டங்களையும்


தாங்கிக்கொண்டு தன்னம்பிக்கையோடு


உழைத்தால் வெற்றிநிச்சயம்


மேலும் ஏனையவை

Tags : வெற்றி, வெற்றி, verri

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]