மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


பாப்பா

paappaa poovaippoala chirikka vaenum paappaa

பாப்பா

பூவைப்போல சிரிக்க வேணும் பாப்பா- நீ
புகழ் பெறவே வளர வேணும் பாப்பா!
நல்லவற்றைப் படிக்க வேணும் பாப்பா- நீ
நடக்க வேணும் அதுபோல பாப்பா!

அன்னை தந்தை தெய்வமுனக்கு பாப்பா- நீ
அவர்கள் பாதம் பணிய வேணும் பாப்பா!
கூடி வாழப் பழக வேணும் பாப்பா
நம் கூட்டுறவே நாட்டுயர்வு பாப்பா!

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

நமது நாடு நமது கண்ணே பாப்பா-நீ
நாடு உயர உழைக்க வணும் பாப்பா
உலகம் வியக்க உயர வேணும் பாப்பா-நீ
உறுதியோடு வெற்றி பெறுக பாப்பா


மேலும் சிறுவர் கவிதை

Tags : பாப்பா, பாப்பா, paappaa

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]