மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


அன்புப் பஞ்சம்.....

anpup pajcham..... makkalin vaalkkaith thunpaththirku kaaranam anpup........

அன்புப் பஞ்சம்.....
மக்களின் வாழ்க்கைத் துன்பத்திற்கு காரணம் அன்புப் பஞ்சமே
மலர்களுக்கு சூரியன் போல இதயங்களுக்கு அன்பு வேண்டும்
Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

மேலும் சிந்தனைத்துளி

Tags : அன்புப், பஞ்சம், அன்புப் பஞ்சம்....., anpup pajcham.....

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]