மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

அன்புப் பஞ்சம்.....

anpup pajcham..... makkalin vaalkkaith thunpaththirku kaaranam anpup........

அன்புப் பஞ்சம்.....
0
மக்களின் வாழ்க்கைத் துன்பத்திற்கு காரணம் அன்புப் பஞ்சமே
மலர்களுக்கு சூரியன் போல இதயங்களுக்கு அன்பு வேண்டும்

மேலும் சிந்தனைத்துளி

Tags : அன்புப், பஞ்சம், அன்புப் பஞ்சம்....., anpup pajcham.....

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]