மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


புலன்களை கட்டுப்படுத்தாது வாழ்ந்தால்

pulankalai kadduppaduththaathu vaalnthaal paaymaram illaatha kappalil pirayaanam...

புலன்களை கட்டுப்படுத்தாது வாழ்ந்தால்
பாய்மரம் இல்லாத கப்பலில் பிரயாணம் செய்வது போன்றதுதான்,
புலன்களை கட்டுப்படுத்தாது வாழ்வது அந்தக் கப்பல் பாறையில் மோதி உடைந்து போவது உறுதி.
Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

மேலும் சிந்தனைத்துளி

Tags : புலன்களை, கட்டுப்படுத்தாது, வாழ்ந்தால், புலன்களை கட்டுப்படுத்தாது வாழ்ந்தால், pulankalai kadduppaduththaathu vaalnthaal

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]