மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

சந்தர்ப்பம்....

chantharppam.... thaanaaka varuvathillai chantharppam.....

சந்தர்ப்பம்....
0தானாக வருவதில்லை சந்தர்ப்பம்.

அதை நாம் தான் உண்டுபண்ணிக்கொள்ள வேண்டும்.


மேலும் சிந்தனைத்துளி

Tags : சந்தர்ப்பம், சந்தர்ப்பம்...., chantharppam....

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]