மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


வாழ்க்கையின் இன்பம்

vaalkkaiyin inpam urchaakamaaka munvanthu muluviruppaththudanum........

வாழ்க்கையின் இன்பம்
உற்சாகமாக முன்வந்து

முழுவிருப்பத்துடனும் மகிழ்ச்சியுடனும்

சின்னச் சின்ன தியாகங்கள் செய்வதிலேதான்

வாழ்க்கையின் முழுஇன்பமே அடங்கியுள்ளது.

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

மேலும் சிந்தனைத்துளி

Tags : வாழ்க்கையின், இன்பம், வாழ்க்கையின் இன்பம், vaalkkaiyin inpam

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]