மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

வாழ்க்கையின் இன்பம்

vaalkkaiyin inpam urchaakamaaka munvanthu muluviruppaththudanum........

வாழ்க்கையின் இன்பம்
0உற்சாகமாக முன்வந்து

முழுவிருப்பத்துடனும் மகிழ்ச்சியுடனும்

சின்னச் சின்ன தியாகங்கள் செய்வதிலேதான்

வாழ்க்கையின் முழுஇன்பமே அடங்கியுள்ளது.


மேலும் சிந்தனைத்துளி

Tags : வாழ்க்கையின், இன்பம், வாழ்க்கையின் இன்பம், vaalkkaiyin inpam

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]