மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


இன்றைய நாள்.....

inraiya naal..... inraiya naalththaan namakku enrumae mika arputhanaalaay amaiya........

இன்றைய நாள்.....
இன்றைய நாள்த்தான் நமக்கு என்றுமே..

மிக அற்புதநாளாய் அமைய வேண்டும் என்று எண்ணி

ஒவ்வொரு நாளையும் சிறப்பாக பயன்படுத்த வேண்டும்.....

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

மேலும் சிந்தனைத்துளி

Tags : இன்றைய, நாள், இன்றைய நாள்....., inraiya naal.....

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]