மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


மிருகக் காட்சி சாலை

mirukak kaadchi chaalai ammaa appaa alaiththuch chenraar ankae oaridam ankiruntha kuyilum mayilum

மிருகக் காட்சி சாலை

அம்மா அப்பா அழைத்துச் சென்றார்
அங்கே ஓரிடம்


அங்கிருந்த குயிலும் மயிலும்
ஆடத் தொடங்கின


பொல்லா நரியும் புனுகுப் பூனையும்
எல்லாம் இருந்தன


குட்டி மான்கள் ஒட்ட்டகச்சிவிங்கி
கூட நின்றன


குரங்கு என்னைப் பார்த்துப் பார்த்து
குர் குர் என்றது


யானை ஒன்று காதைக் காதை
ஆட்டி நின்றது


முதலைத் தலையைத் தூக்கிப் பார்த்து
மூச்சு விட்டது

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016


கரடி கூட உறுமிக் கொண்டே
காலைத் தூக்கிற்று


சிங்கம் புலி எல்லாம் கண்டேன்
கண்டும் பயமில்லை


சூரனைப் போல் நின்றிருந்தேன்
சிறிதும் அஞ்சவில்லை


சென்று வந்த இடம் உங்களுக்குத் தெரியவில்லையா???
மிருகக் காட்சி சாலைதானே வேறு ஒன்றுமில்லை!


மேலும் சிறுவர் பாடல்

Tags : மிருகக், காட்சி, சாலை, மிருகக் காட்சி சாலை, mirukak kaadchi chaalai

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]