மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


கண்ணாடி

kannaadi kannaadiyai thudaikka thudaikka - en

கண்ணாடி

கண்ணாடியை துடைக்க துடைக்க - என்


முகத்தின் அழுக்கு மேலும் தெளிவாகிறது

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

மேலும் குட்டியாக சில

Tags : கண்ணாடி, கண்ணாடி, kannaadi

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]