மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


குழந்தை

kulanthai valikkumaaru thaan adiththaal annai

குழந்தை

வலிக்குமாறு தான் அடித்தாள் அன்னை


அவளையே கட்டிக் கொண்டு அழும்


குழந்தை!!!

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

மேலும் குட்டியாக சில

Tags : குழந்தை, குழந்தை, kulanthai

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]