மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


உண்மை

unmai eththanai thavarukal cheythaalum unnedam maddum, naan

உண்மை

எத்தனை தவறுகள் செய்தாலும்


உன்னிடம் மட்டும், நான்


உண்மையாகவே

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016


இருக்க விரும்புகின்றேன்…......


மேலும் நட்பு

Tags : உண்மை, உண்மை, unmai

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]