மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


தெரிந்தும்...

therinthum... mudiyaathu enru therinthum vidaa muyarchchiyudan

தெரிந்தும்...

முடியாது என்று தெரிந்தும்


விடா முயற்ச்சியுடன்


என்னை அழகு படுத்த

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016


முயற்ச்சிப்பவள் நீ மட்டும் தான்….


மேலும் காதல்

Tags : தெரிந்தும், தெரிந்தும்..., therinthum...

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]