மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

பொய்க் கோபம்

poayk koapam payankara koapamvarum unmeethu….

பொய்க் கோபம்
3

சில நேரங்களில்
பயங்கர கோபம்வரும்
உன்மீது….

உன்னைஅழ வைக்க
எனது மனம் கணக்கு போடும்…

சாத்தியமில்லாத செயல், என்று
சிரிக்கின்றது…


எனது மனசாட்சி…


மேலும் காதல்

Tags : பொய்க், கோபம், பொய்க் கோபம், poayk koapam

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]