மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


இனியவளே...

ineyavalae... ineyavalae...... en kathalai cholla pookkal pariththu vanthaen
இனியவளே...

இனியவளே..
என் காதலை சொல்ல

பூக்கள் பறித்து வந்தேன்
ஏதேனும் ஒன்றாவது வாடாமல்
இருக்குமென்று

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

என்ன அதிசயம் பூவான
உனைக் கண்டவுடன் எல்லா
பூக்களும் சிரிக்கிறது!!!


மேலும் காதல்

Tags : இனியவளே, இனியவளே..., ineyavalae...


Follow saalaram14 on Twitter
Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]

Let jQuery AJAX Change This Text