மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


பதிலுக்கு என்ன செய்வேன்…???

pathilukku enna cheyvaen…??? nee ethu vaankik koduththaalum ethaiyaavathu cheythuviduvaen pathilukku

பதிலுக்கு என்ன செய்வேன்…???

நீ
எது வாங்கிக் கொடுத்தாலும்
எதையாவது செய்துவிடுவேன்
பதிலுக்கு

“கடன் உறவை பிரிக்கும்”
என்பதால்

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

இன்று பிரிவை
தந்திருக்கிறாய்
பதிலுக்கு என்ன
செய்வேன்…?


மேலும் காதல்

Tags : பதிலுக்கு, என்ன, செய்வேன்…, பதிலுக்கு என்ன செய்வேன்…???, pathilukku enna cheyvaen…???

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]