மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


உயர்ந்த மனிதர்கள் .......

uyarntha manetharkal ....... uyarntha manetharkal chariyaakak koodappaechamaaddaarkal........

உயர்ந்த மனிதர்கள் .......
உயர்ந்த மனிதர்கள் சரியாகக் கூடப்பேசமாட்டார்கள்

ஆனால் நடத்தையிலும் செயலிலும் மிகவும் உறுதியாக இருப்பார்கள்.

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

மேலும் சிந்தனைத்துளி

Tags : உயர்ந்த, மனிதர்கள், , உயர்ந்த மனிதர்கள் ......., uyarntha manetharkal .......

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]