மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

நாய்க்குட்டியாய் !

naaykkuddiyaay ! en manathirku neethaan ejamaaneyoa ?

நாய்க்குட்டியாய் !
2

என் மனதிற்கு
நீதான் எஜமானியோ ?

உன் பின்னாலேயே
செல்கிறது
நாய்க்குட்டியாய் !!!


மேலும் காதல்

Tags : நாய்க்குட்டியாய், , நாய்க்குட்டியாய் !, naaykkuddiyaay !

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]