மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

இந்த சமூகம் என்ன செய்கிறது

Sun, 31 Aug 2014 10:33:04

intha chamookam enna cheykirathu naankal verum vayirudan irunthaalanna illai nervaanaththudan irunthaalanna nervaanappaduththappaddaalanna

இந்த சமூகம் என்ன செய்கிறது
1

இந்தச் சமூகத்தைப் பற்றி எதுவும் கேட்காதீர்கள்
அது சுயநலமிக்கது
வறுமையிலிருக்கும் எங்களை
கண்டுகொள்வதே இல்லை

நாங்கள் வெறும் வயிறுடன் இருந்தாலென்ன
இல்லை நிர்வாணத்துடன் இருந்தாலென்ன
நிர்வாணப்படுத்தப்பட்டாலென்ன

நாங்களெல்லாம் இங்கிருப்பதாகவே
யாருக்கும் தெரிந்திருக்கவில்லை

இதே சமூகம் சுவாசிக்கும் காற்றைத்தான்
சுவாசிக்கிறோம்

இதே சமூகம் எரிக்கும் நெருப்பில்தான்
எங்கள் பசியும் அடங்குகின்தறது

இதே சமூகம் புதைக்கப்படும் நிலத்தில்தான்
எங்கள் உடல்களும் புதைக்கப்படுகின்றன

இதே சமூகம் பருகும் நீரைத்தான்
பருகுகிறோம்
எங்களின் தாகத்தையும்தான்
இந்த மேகங்கள் தீர்த்து வைக்கின்றன

ஆயினும் இந்தச் சமூகத்தைப் பற்றி கேட்காதீர்கள்
அது வாக்குகளை மட்டுமே
எங்களிடமிருந்து பறிக்கின்றது
அப்புறம் இந்தச் சமூகம் வேறு
நாங்கள் வேறு தெரியுமா ?

இதையும் படித்துப்பாருங்கள்

மேலும் வாழ்க்கை

Tags : இந்த, சமூகம், என்ன, செய்கிறது, இந்த சமூகம் என்ன செய்கிறது, intha chamookam enna cheykirathu

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]