மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

கோழியா? முட்டையா?

koaliyaa? muddaiyaa? koaliyinaalae muddai vanthathaa? allathu muddaiyinaalae koali vanthathaa?

கோழியா? முட்டையா?
4

"கோழியினாலே முட்டை வந்ததா? அல்லது முட்டையினாலே கோழி வந்ததா?"

"கோழியினால்தான் முட்டை வந்தது"

"எப்படி?"

"ஒருமுறை ஹோட்டலுக்குப் போய் கோழி பிரியாணி ஆர்டர் பண்ணினேன். கூடவே முட்டையும் வந்தது. இன்னொரு நாள் போய் முட்டை பிரியாணி ஆர்டர் பண்ணினேன். ஆனால் அதோடு கோழி வரவில்லை"


மேலும் நகைச்சுவை

Tags : கோழியா, முட்டையா, கோழியா? முட்டையா?, koaliyaa? muddaiyaa?

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]