மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


கல்லூரி நட்பு!

kalloori nadpu! enkoa piranthom! enkoa valarnthom! anaivarum inkae!

கல்லூரி நட்பு!

எங்கோ பிறந்தோம்! எங்கோ வளர்ந்தோம்!
அனைவரும் இங்கே!

சந்தித்துக் கொண்டோம்!
இதயத்தை நட்பால்
பரிமாறிக் கொண்டோம்!

முகங்களைப் பற்றி
யோசித்ததுமில்லை!

இனம் பணம் பார்த்து
நேசித்ததுமில்லை!

எதிர் பார்ப்புகள் எதுவுமில்லை!
ஏமாற்றங்கள் சிறிதுமில்லை!

அவரவர் கருத்துக்களை
இடம் மாற்றிக்க கொள்வோம்!

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

பாரட்டுக்களை
பரிமாறிக் கொள்வோம் !

சின்ன‌ சின்ன‌
ச‌ண்டைக‌ள் இடுவோம்!

சீக்கிர‌த்திலேயே
ச‌மாதான‌த்திற்கு வ‌ருவோம்!

கவலைகளை
கிள்ளி அறிவோம்!


மேலும் நட்பு

Tags : கல்லூரி, நட்பு, கல்லூரி நட்பு!, kalloori nadpu!

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]